XE KHÁCH

 XE 29 GHẾ (CHỖ) THACO BUS TB87S 29L  XE 29 GHẾ (CHỖ) THACO BUS TB87S 29L
2,255,000,000₫
 XE 34 GIƯỜNG NẰM THACO BUS TB120SL 36L - 2022  XE 34 GIƯỜNG NẰM THACO BUS TB120SL 36L - 2022
3,995,000,000₫
 XE 45 CHỖ THACO BUS TB120S 47L - 2022  XE 45 CHỖ THACO BUS TB120S 47L - 2022
3,025,000,000₫
 XE BUS FUSO ROSA 22 - 29 CHỖ (GHẾ 2-2, 3-1)  XE BUS FUSO ROSA 22 - 29 CHỖ (GHẾ 2-2, 3-1)
1,165,000,000₫
 XE BUS MEADOW 85S 29 CHỖ  XE BUS MEADOW 85S 29 CHỖ
2,055,000,000₫
 XE KHÁCH 29 CHỖ THACO GARDEN TB79S  XE KHÁCH 29 CHỖ THACO GARDEN TB79S
1,685,000,000₫
 XE THACO BUS BLUESKY 120S 47 CHỖ  XE THACO BUS BLUESKY 120S 47 CHỖ
2,415,000,000₫