XE GHẾ NGỒI

 XE BUS GHẾ NGỒI IVECO DAILY PLUS 16 Chỗ & 19 Chỗ  XE BUS GHẾ NGỒI IVECO DAILY PLUS 16 Chỗ & 19 Chỗ
1,099,000,000₫
 XE BUS GHẾ NGỒI IVECO DAILY 16 Chỗ  XE BUS GHẾ NGỒI IVECO DAILY 16 Chỗ
929,000,000₫
 Xe khách 29 chỗ Thaco TB81S (THACO EVERGREEN TB81S)  Xe khách 29 chỗ Thaco TB81S (THACO EVERGREEN TB81S)
1,985,000,000₫
 XE 29 GHẾ (CHỖ) THACO BUS TB87S 29L  XE 29 GHẾ (CHỖ) THACO BUS TB87S 29L
2,255,000,000₫
 XE 45 CHỖ THACO BUS TB120S 47L - 2022  XE 45 CHỖ THACO BUS TB120S 47L - 2022
3,025,000,000₫
 XE KHÁCH 29 CHỖ THACO GARDEN TB79S  XE KHÁCH 29 CHỖ THACO GARDEN TB79S
1,685,000,000₫
 XE KHÁCH 29 CHỖ THACO MEADOW TB85S  XE KHÁCH 29 CHỖ THACO MEADOW TB85S
2,055,000,000₫